Yhdistys

Yhdistyksen nimi, toiminta-alue ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Routioseura ry. Sen toiminta-alueena on Lohjan kaupungin Hiiden-Roution taajama ja kotipaikka Lohjan kaupunki.

Toiminnan tavoite

Seuran tarkoituksena on työskennellä toiminta-alueensa sivistyksellisten, sosiaalisten, kunnallisten ja aineellisten olojen kehittämiseksi sekä asukkaiden hyvän yhteishengen ja viihtyvyyden sekä kotiseutukiintymyksen ja – tuntemuksen lisäämiseksi.

Toimintatavat

Tarkoitustaan seura toteuttaa järjestämällä erilaisia tilaisuuksia, kuten kokous-, esitelmä-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia sekä tempauksia, harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa, toimimalla yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa, panemalla toimeen jäsenistönsä tekemiä, seuran tarkoitusta edistäviä aloitteita sekä muilla samantapaisilla tavoilla.

Säännöt

Routioseura ry – vahvistetut säännöt