Kevätkokous 2021

Routioseura ry:n kevätkokous pidetään voimassa olevien rajoitusten mukaisesti hybridikokouksena.

Aika: 11.5.2021 klo 19:00

Paikka: Kerhotila Sinivuokko, Salmenmäentie 26 D, 08350 Lohja

Kokoukseen voi osallistua Sinivuokon tiloissa (10 ensimmäistä) tai Teams yhteyden avulla, alla linkki.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODlkZjMxYzMtMGY3Ny00N2E0LTg3NTAtYzNhZWY0NDU2YzBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e6d15cc0-6956-407a-ad1b-3f8d7363fd11%22%2c%22Oid%22%3a%22803cba14-2fa8-4a70-be9b-457262b689a9%22%7d

Käsittelemme kokouksessa sääntöjen määräämät asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat
  4. Esitellään seuran vuosikertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
  5. Esitetään seuran tilit ja toiminnantarkastajan lausunto, päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä
  6. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista on tehty kirjallinen esitys kokoukselle
  7. Kokouksen päättäminen

Vahvista osallistumisesi osoitteeseen heikki.hanhimaki@routioseura.fi ja lähetämme linkin kokousaineistoon.

Tervetuloa mukaan.