Jaostot

Ropponen

Roution päiväkodin vanhempaintoimikunta perustettiin Routioseuran alajaostoksi keväällä 2017. Vanhempaintoimikunta Ropponen on kokoontunut muutaman kerran vuodessa keskustelemaan tulevista tapahtumista ja lisäksi aina tapahtumien yhteydessä.

Tiedostuskanavana on Facebookissa toimiva ryhmä “Ropponen”. Lisäksi Ropponen pyrkii tiedottamaan itsestään Havumetsän päiväkodin peda.net sivustolla, sekä jakamalla aina uusille päiväkodin asiakkaiden perheille esitteen Ropposen toiminnasta.

Rokova

Roution koulun vanhempaintoimikunta Rokovan tehtävänä on toimia linkkinä kodin ja koulun välillä. Rokova järjestää mahdollisuuksien mukaan toimintaa koulun oppilaille sekä perheille. Kokoonnumme noin kerran kuussa ja käsittelemme ajankohtaisia asioita.

ROK

ROution Kutimet kokoontuu lankojen kerä torstai iltaisin Seurakunnan tiloissa.