Hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Routiomäki

Routioseura ry on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa vapaa-ajan toimintoja uudessa Routionmäki monitoimijatalossa. Järjestömessuilla saimme runsaasti ideoita miten vapaa-ajan toimintaa voidaan lähteä kehittämään, kiitos tästä kaikille osallistujille.

Kyläapu

Lisätietoja kyläavustajasta.

Koirapuisto: Etsimme vetäjää…

Koiranomistajat ja koirien ystävät ovat todenneet koirapuiston tarpeellisuuden. Tarvitsemme ihmisiä, jotka ovat valmiita ottamaan osaa koirapuiston suunnitteluun ja toteutukseen. Ottakaa yhteyttä jos asia kiinnostaa.

Teknisen lautakunnan kokouksessa 7.6.2016 hyväksytyt periaatteet

Tekninen toimi esittää, että koirapuistoja voidaan toteuttaa yhdistysten kanssa seuraavilla periaatteilla:

  • Yhdistys ottaa yhteyttä kaupunkiin halustaan toteuttaa koirapuisto yhteistyössä kaupungin kanssa
  • Yhdistys ja puistotoimi kartoittavat koirapuiston sijoituspaikan
  • Koirapuiston sijoituspaikasta pyydetään lausunto kaavoitukselta, kiinteistötoimelta ja rakennusvalvonnasta
  • Yhdistys tiedottaa hankkeesta alueen asukkaita
  • Yhdistys vastaa koirapuiston toteuttamisesta; aidan, porttien, pinnan, jä- tehuollon ja ilmoitustaulujen rakentamisesta
  • Yhdistys vastaa alueen kunnossapidosta ja yleisestä turvallisuudesta
  • Kaupunki hakee toimenpideluvan hankkeelle rakennustarkastuksesta
  • Kaupunki voi osallistua rakentamisvaiheessa hankkeen perustamisvaiheen kustannuksiin esim. rakentamalla pysäköintipaikan tai valaistuksen – Kaupunki tekee vuokrasopimuksen alueesta n. 15 vuoden ajalle
  • Alueesta peritään nimellistä vuokraa n. 1 euro/vuosi

Jos yhdistys haluaa luopua koirapuiston ylläpidosta ennen vuokrasopimuksen loppua, se on velvollinen purkamaan siinä olevat rakennelmat ja ennallistamaan alue entiseen tilaan. (Kirsti Puustinen)


Koiria koirapuiston ulkopuolella Nummentaustan koirapuiston avajaisissa.


Koiria koirapuistossa Nummentaustan koirapuiston avajaisissa.

Roution riemut

Ensimmäinen numero paikallisjulkaisua

Uusi kauppa liikekeskukseen

Keväällä kun K-Kauppias ilmoitti lopettavansa, keräsimme nimilistaa huolestuneista ja otimme yteyttä sekä Keskon että S-Ryhmän toimijoihin, kummaltakaan suunnalta ei olla ryhdytty asian tiimoilta toimeen.

13.10.2016 saimme kuulla, että Kayatepen omistaja Mustafa Kosar perustaa kaupan tiloihin Tarmo lähikaupan. Mahtava juttu.

Täältä löydät tietoja Tarmo lähikauppiaastamme.

Päättyneet hankkeet

Joukkoliikenneadressi

Alueen joukkoliikenteen pelastamiseksi keräsimme adressin jonka allekirjoitti 335 henkilöä.

11.4.2016 pidetyssä kaupungin järjestämässä Joukkoliikenne yleisötapahtumassa saimme kuulla, että Roution suunnan liikennettä ei tulla nykyisestä supistamaan vaan kaupunki tulee järjestämään yhdessä ELY keskuksen kanssa liikennöitsijöiden kaupallisin syin lopettamat vuorot.

Kyläsuunnitelma

Vuoden 2014 joulukuussa Roution kehittämissuunnitelma julkaistiin.

Roution kehittämissuunnitelma 2014Julkaisussa mainitut asukasmäärät

Vuosi Yhteensä 0-18 19-39 40-64 65+
2000 2202 564 629 748 261
2005 2343 543 670 824 306
2010 2646 553 688 946 449
2012 2635 546 672 939 478